Informacje o Centrum Terapii Manualnej

Medycyna manualna w modelu holistycznym jest systemem leczenia zaburzeń czynności narządu ruchu, rozwijana i doskonalona od dziesięcioleci przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie na całym świecie, w Polsce głównie przez dr Andrzeja Rakowskiego.

Traktuje człowieka w sposób holistyczny, czyli dostrzega jedność pomiędzy wszystkimi sferami osobowości, a w szczególności sferą narządu ruchu, psychiczno-duchową, środowiskowo- społeczną i narządów wewnętrznych. Dysponuje wieloma tzw. narzędziami w pracy z mięśniem, stawem, skórą, więzadłem, czy inną tkanką mogącą w skutek zmiany czynnościowej wywoływać dolegliwości miejscowe lub wypromieniowane.

Dolegliwości związane z dysfunkcją narządu ruchu w ostatnich latach stały się plagą. Poprawa tej sytuacji jest możliwa tylko pod warunkiem zmiany sposobów leczenia tych stanów przeciążeniowych i odpowiednią profilaktykę, polegającą na umiejętności pracy ze swoim ciałem.

Należy bezwzględnie odrzucić powielane błędy w rehabilitacji jak np.:

  • wzmacniaj mięśnie, a wyzdrowiejesz
  • wzmacniaj gorset mięśniowy w skoliozach
  • ruszaj bolesnym stawem obwodowym, aby go rozruszać

Należy również zrozumieć, iż w stanach przeciążeniowych nie mamy do czynienia ze stanem zapalnym, lecz z czynnościową zmianą stanu tkanki, która nie reaguje, lub bardzo słabo po podaniu leków przeciwzapalnych.

Należy docenić olbrzymią, negatywną rolę stresu, który lokujemy głównie w narządzie ruchu, tworząc przeciążenia trwające przez dziesiątki lat.

Więcej informacji uzyskasz dzwoniąc lub wysyłając maila z zapytaniem.